Kody CVC i CVV kart płatniczych

Kody CVC i CVV kart płatniczych

Bezpieczeństwo transakcji dokonywanych kartami płatniczymi jest kwestią kluczową zarówno dla nas, jak i dla wystawców kart, czyli banków.

Aby je zapewnić, stworzono kilka różnych typów zabezpieczeń, które chronią nas przed niepowołanym użyciem naszej karty.

Oprócz używanego przez nas na co dzień, podczas dokonywania zakupów w sklepach stacjonarnych kodu PIN, każda karta posiada unikalne kody CVC lub CVV.

W zależności od rodzaju kodu zabezpieczają one transakcje z fizycznym użyciem karty lub te, dokonywane wirtualnie, czyli za pośrednictwem Internetu.

Warto wiedzieć czemu dokładnie służą i na jakich zasadach funkcjonują kody CVC1, CVV1, CVC2 i CVV2.

Rodzaje kodów zabezpieczających karty płatnicze

PIN to powszechnie używany przez wszystkich wystawców kart, czterocyfrowy kod, który zabezpiecza płatności dokonywane stacjonarnie, a także wypłaty z bankomatów.

Oprócz niego istnieją jeszcze specjalne kody bezpieczeństwa dla kart płatniczych CVC oraz CVV.

Są one nadawane indywidualnie dla każdej karty na podstawie algorytmu szyfrowania.

Taki algorytm uwzględnia numer bankowy karty oraz jej datę ważności.

Ostatnie trzy lub cztery cyfry powstałego w ten sposób kodu są wdrukowywane na rewersie naszej karty płatniczej.

Wyróżniamy następujące rodzaje kodów:

CVC1 i CVV1 – są one sprawdzane, kiedy dokonujemy transakcji z fizycznym wykorzystaniem karty płatniczej.

Po umieszczeniu karty w terminalu płatniczym kody te zostają automatycznie wyszukane oraz zweryfikowane w systemie operatora karty.

CVC2 i CVV2 – to kody, które w połączeniu z numerem karty, jej datą ważności oraz danymi posiadacza.

Umożliwiają realizacje transakcji bez fizycznej obecności karty u sprzedawcy (operacje card-non-present), czyli po prostu płatności, jakich dokonujemy za pośrednictwem Internetu.

Kod CVC2 jest trzycyfrowy i znajdziemy na kartach MasterCard – na rewersie, zaraz obok podpisu posiadacza karty.

Z kolei CVV2, również składający się z trzech cyfr, umożliwia identyfikację użytkownika kart Visa. Znajduje się on także na odwrocie karty.

Sprawdź podobieństwa i różnice pomiędzy kartami Visa i MasterCard – https://najlepszekonta.com/mastercard-czy-visa/

Kod zabezpieczający kart American Express jest 4-cyfrowy i znajdziemy go w zupełnie innym miejscu niż na kartach Visa lub MasterCard, bo znajduje się on na awersie.

Kody CVC i CVV kart płatniczych - gdzie ich szukać

Kody CVC i CVV – zasady bezpieczeństwa

Oba te kody stanowią skuteczne zabezpieczenie transakcji wykonywanych zdalnie, przy których nie ma fizycznej możliwości weryfikacji za pomocą kodu PIN.

Widniej on na karcie oraz w systemie banku, przez który została ona wydana. Jest unikalny i nie ma możliwości znalezienia go w żadnych bazach danych.

Payment Card Industry Security Standards Council opracował zasady zabraniające sprzedawcom internetowym przechowywanie tego kodu w jakikolwiek sposób.

Ma on służyć wyłącznie w celu weryfikacji osoby dokonującej płatności i nie może być nigdzie zapisywany ani archiwizowany.

Nie musimy się więc obawiać, że przestępcy włamią się do bazy danych przykładowo sklepu internetowego i pozyskają tam takie dane jak kod CVC2 lub CVV2.

Ta zasada bezpieczeństwa płatności kartami w sieci obowiązuje na całym świecie, a za jej złamanie sprzedawcom grożą bardzo poważne konsekwencje.

Są to bardzo wysokie kary umowne oraz utrata możliwości przyjmowania płatności kartami.

Nie powinniśmy ujawniać nikomu kodów CVC2, CVV2 oraz PIN do naszych kart płatniczych.

To podstawa bezpieczeństwa dokonywania każdej płatności kartą.

Jeśli bank ujawni, że nie dotrzymaliśmy tej zasady, a ktoś dokonał kradzieży środków z naszego konta za pośrednictwem karty, to spotkają nas konsekwencje w postaci odmowy zwrotu utraconych środków.

Dbajmy więc o swoje bezpieczeństwo i odpowiedzialnie podchodźmy do zachowania w tajemnicy kodów dostępu do kart płatniczych.

Warto pamiętać, że przestępcy często, aby zdobyć takie informacje, podszywają się telefonicznie, SMS-owo lub mailowo za pracowników banku i proszą o podanie danych oraz kodów zabezpieczających kart.

Bank nigdy nie zwraca się do swoich klientów z takimi prośbami.

Bądźmy czujni, a jeśli cokolwiek budzi nasz niepokój, od razu zgłaszajmy sprawę do banku.

Pamiętajmy również, że w przypadku utraty karty (zgubienia lub kradzieży), powinniśmy ją jak najszybciej zablokować.

Możemy to zrobić za pośrednictwem infolinii bankowej lub w bankowości elektronicznej.

Sprawdź również, jak korzystać z karty kredytowej, i czy można mieć konto bez karty.