Czym jest raj podatkowy

Czym jest raj podatkowy

Kraj, w którym przepisy są bardzo łagodne dla zagranicznych przedsiębiorców, nazywamy potocznie rajem podatkowym.

Możliwość założenie biznesu w takim miejscu z pewnością niesie wiele korzyści dla właścicieli firm.

Sposób ten uważany jest jednak za bardzo kontrowersyjny.

Czy raj podatkowy dotyczy wszystkich przedsiębiorców?

Pod pojęciem raju podatkowego kryją się przepisy podatkowe korzystne dla danej grupy przedsiębiorców.

Nie oznacza to jednak, że każdy podmiot gospodarczy będzie mógł w danym kraju liczyć na podobne ulgi.

Jak mówi definicja Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, rajem podatkowym można nazwać państwo, które układa przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w taki sposób, aby przyciągały one przedsiębiorców z określonych państw.

Gdzie zlokalizowane są raje podatkowe?

Pojęcie raju podatkowego zwykle kojarzy się z krajami egzotycznymi takimi jak Barbados, Bahamy, Malediwy, Seszele.

Należą do nich również kraje europejskie, czyli Liechtenstein, Andora oraz Monako. Dokładny spis rajów podatkowych zawarto w Rozporządzeniu Ministra Finansów.

Wyszczególnione w nim kraje określane są mianem „prowadzących szkodliwą konkurencję na tle podatkowym”.

Raj podatkowy

Ryzyko związane z lokowaniem działalności w raju podatkowym

W Polsce na każdym podatników ciąży nieograniczony oraz ograniczony obowiązek podatkowy. Co to oznacza?

Nieograniczony obowiązek podatkowy mówi o tym, że całość osiągniętych dochodów musi zostać opodatkowana w Polsce. I nie ma znaczenia źródło, z którego powstały.

Ten obowiązek płatniczy obejmuje każdą osobę fizycznie zamieszkującą na ternie Polski.

Drugą sprawą jest ryzyko podwójnego opodatkowania. Aby nie powstał taki obowiązek, konieczna jest odpowiednia umowa pomiędzy dwoma krajami.

Ograniczony obowiązek podatkowy to z kolei obowiązek opodatkowania dochodów uzyskanych wyłącznie na terenie Polski.

Wynika z niego, że przedsiębiorcy niemający miejsca zamieszkania lub siedziby firmy w naszym kraju mają obowiązek odprowadzania podatku od dochodów osiąganych z działalności prowadzonej na jego terenie.

Według powyższego twierdzenia będąc obywatelem RP, należy odprowadzać podatek według zasad obowiązujących na terenie Polski.

Ponadto usługi świadczone przez podmiot zagraniczny, ale na terytorium RP mogą podlegać obowiązkowi podatkowemu na jej terenie. Jest to rodzaj ryzyka podatkowego.

Dokładniejsze zasady prowadzenia działalności uzależnione są jednak od polityki oraz umów zawartych pomiędzy krajem będącym miejscem zamieszkania właściciela firmy oraz krajem, w którym prowadzona jest działalność.